Jeroen Stok – RVS Kunstenaar

Geboren in Rotterdam, Koninklijke academie Den Haag, Art department MI University USA. Daarna als zelfstandig kunstenaar aan de slag. Eerst met papieren objecten, toen met koper en sinds een aantal jaren voornamelijk met RVS.

Beelden
Als ik zelf terug kijk naar bepaalde periodes in m’n leven blijken de in die periode gemaakte beelden en tekeningen heel  precies te verbeelden van hetgeen er speelde. Misschien is dat wel waarom vormgeving, beeldhouwen en schilderen zo fascinerend is. Je geeft onbewust vorm aan je zelf en de wereld om je heen.

In opdracht
Werken in opdracht vind ik één van de meest inspirerende aspecten van de werkzaamheden als kunstenaar. Het voorkomt de ivoren toren mentaliteit en dwingt je te verplaatsen in anderen en de wereld om je heen.  Je krijgt met veel verschillende mensen en interesses te maken. Die dagen je uit om jouw beelden te toetsen aan hun werkelijkheden. En er zijn zo ontzettend veel verschillende werkelijkheden met eigen normen wen waarden. Het is verrijkend daar kennis van te kunnen nemen en je te laten beïnvloeden.

Bloemen
Al heel lang komen bloem en bloeivormen voor in m’n tekeningen en beelden. Dit is geen bewuste keuze, ze komen er gewoon in. Ook vanuit strenge symmetrieën ontstaan ze. De overgang van gesloten knop naar open bloem vind ik prachtig en wonderlijk. Het beeld de tulp in Avenhorn ontstond vlak na de geboorte van m’n zoon. Alle blijdschap en verwondering over het mirakel van nieuw leven zit er in.

Tevreden
Ik ben tevreden met een kunstwerk als het op mijn eigen-wijze uitdrukking en vorm weet te geven aan de werkelijkheden van de betrokkenen. En ik ben écht tevreden als de mensen die het  beeld dagelijks zien daar blijer van worden. Zonder mezelf op de borst te kloppen is dat in de praktijk vaak het geval.

Kunst
Na een aantal jaren veel tijd en energie gestopt te hebben in commissie- en bestuurswerk binnen de kunstsector wilde ik eens wat anders. Ook het deelnemen aan exposities kon me minder boeien. De laatste jaren is mijn focus daarom meer gericht op toepassen van beeldende kunst buiten het geëigende kunst- en expositiecircuit.
Als beeldend kunstenaar vind ik het bepalen van het uiterlijk van een actie van gehandicapten tegen ontoegankelijke stemlokalen momenteel erg uitdagend en zinvol. Ook het meedenken (als beeldend kunstenaar) over de inrichting en vormgeving van een nieuwe stadswijk vind ik erg boeiend.
Sinds de dood van mijn vader maak ik regelmatig grafkunst en persoonlijke grafmonumenten in opdracht. Dat is erg dankbaar en zinvol werk. Het is belangrijk dat het werk een eerbetoon wordt aan de overledene; en als het dan ook nog goed van vorm en compositie is dan is een echt bijzonder waardevol werk ontstaan.

Wat doe ik zo al?